FANDOM


Xtra HERO Hell Diviser
XtraHEROHellDiviser-LVP3-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Siêu Hạng Ngục Phân Cấm Vệ
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1700 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.