FANDOM


Xiangsheng Magician
(そう)(じょう)()(じゅつ)()
XiangshengMagician-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
じょうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
じょう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōjō no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Synthesis Magician
 Tên Hàn 상생의마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 17086528
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.