Xiangke Magician
(そう)(こく)()(じゅつ)()
XiangkeMagician-CORE-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
そう
こくの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
こく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōkoku no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Antithesis Magician
 Tên Hàn 상극의마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 3
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 500
 Mã số 71692913
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.