Việc xem xét ((かく)(にん) Kakunin) một lá bài là để nhìn vào mặt của lá bài đó. Khi xem xét một lá bài, người chơi được phép xem toàn bộ mặt của lá bài đó. Trước khi xem xét bài của đối phương, người chơi phải hỏi xin phép đối phương trước; đối phương không được từ chối hay phớt lờ một yêu cầu hợp pháp nhằm xem xét các lá bài của họ.

Bất kỳ lúc nào trong trận Duel, người chơi đôi bên đều có thể xem xét bất kỳ lá bài nào được xem là kiến thức chung: tức là các lá bài mặt-ngửa trong Cuộc chơi; một quái thú sắp được Triệu hồi; các lá bài mặt-úp trong cuộc chơi, tay, và Bộ bài Phụ của chủ nhân chúng; Mộ bài đôi bên, các lá bài đã bị trục xuất mặt-ngửa, và các Nguyên liệu Xyz; và bất kỳ lá bài nào hiện đang được tiết lộ.

Bộ bài Chính của đôi bên, các lá bài đã bị trục xuất mặt-úp, và các lá bài mặt-úp trong cuộc chơi, tay và Bộ bài Phụ của đối phương không thể được xem xét trừ khi có một lá bài cho phép người chơi làm điều đó.

Nếu một hiệu ứng đòi hỏi người chơi phải tìm kiếm một lá bài từ Bộ bài của họ nhằm đáp ứng một điều kiện đặc biệt, họ phải tiết lộ lá bài đó cho đối phương để xác minh nó là chính xác; nếu họ không có nó trong Bộ bài của họ, người chơi phải tiết lộ Bộ bài Chính (hoặc Phụ) cho đối phương để xác minh điều đó.

Sau khi xem xét các lá bài, họ sẽ trả chúng về lại vị trí và tư thế ban đầu. Nếu số bài trong Mộ bài hoặc đã bị trục xuất được xem xét, thứ tự của chúng phải không được tahy đổi. Nếu lá bài trên đầu Bộ bài đang được xem xét do đã được đặt mặt-ngửa trên Bộ bài (chẳng hạn như bởi "Convulsion of Nature" hay "Pharaoh's Treasure"), nó không thể được giở lên để xem xét.

Một số lá bài có thể ngăn chặn người chơi xem xét các lá bài ở những vùng cụ thể. Ví dụ, "Question" ngăn chặn đối phương xem xét các lá bài trong Mộ bài cho đến khi nó đã được thực thi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.