FANDOM


XYZ-Dragon Cannon
XYZ(エックスワイゼット)-ドラゴン・キャノン
XYZDragonCannon-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt XYZ - Long Pháo
 Tên Nhật (Kana)
XYZ
エックスワイゼット-ドラゴン・キャノン
 Tên Nhật (Chuẩn) XYZ
エックスワイゼット
-ドラゴン・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekkusu Wai Zetto - Doragon Kyanon
 Tên Hàn XYZ-드래곤 캐논
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 91998119
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.