FANDOM


X-Saber Airbellum
エックス-セイバー エアベルン
X-SaberAirbellum
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Tuner
ATK/DEF 1600/200
Mã số 90508760
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này giáng Thiệt hại Chiến đấu tới đối phương, bằng tấn công trực tiếp; loại 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương.
English Description
If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Discard 1 random card from your opponent's hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.