FANDOM


X-saber2
"X-Saber" (X エ ッ ク ス - セ イ バ ー, Ekkusu-Seibā) là một nguyên mẫu với thuộc tính quái vật EARTH chủ yếu là WarriorBeast-Warrior, mặc dù có một số có Beast, InsectRetiple. Chúng được sử dụng bởi Yaiba Todo trong serie TV anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. Đó là một phụ bản nguyên mẫu của "Saber" và chính nó lại có phụ bản nguyên mẫu của riêng mình, "XX-Saber". Trong quá khứ chúng được gắn liền với quyền kiểm soát, và vẫn còn một số mức độ hạn chế, nguyên mẫu bây giờ là tập trung xung quanh việc triệu tập nhiều quái vật trong thời gian rất ngắn với những lá bài mạnh mẽ như "Emergency Call Gottoms" và "XX-Saber Faultroll". Các nguyên mẫu chủ yếu được biết đến với khả năng Triệu hồi Đồng bộ theo số đông cực kì mạnh mẽ, thoải mái và nhanh chóng.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.