Wynn the Wind Charmer
(ふう)(れい)使(つか)いウィン
WynntheWindCharmer-DT05-EN-DNPR-DT.jpg
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
使
つかいウィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
使
つか
いウィン
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreitsukai Win
 Tên Nhật (Dịch) Wynn the Wind-Spirit Charmer
 Tên Hàn 풍령사 윈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 37744402
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.