Wulf, Lightsworn Beast
ライトロード・ビースト ウォルフ
WulfLightswornBeast-SDLI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Wulf, Thần Thú Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・ビースト ウォルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Bīsuto Worufu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Beast Wolf
 Tên Hàn 라이트로드비스트울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 300
 Mã số 58996430
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.