Worm Zero
ワーム・ゼロ
WormZero-HA03-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật ワーム・ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Wāmu Zero
 Tên Hàn 웜 제로
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Reptile / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 74506079
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.