FANDOM


Worm Xex
ワーム・ゼクス
WormXex
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 11722335
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể đưa 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ bài. Nếu bạn điều khiển một mặt-ngửa "Worm Yagan", lá bài này không thể bị hủy bởi chiến đấu.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can send 1 Reptile-Type "Worm" monster from your Deck to the Graveyard. If you control a face-up "Worm Yagan", this card cannot be destroyed by battle.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.