FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 12:17, ngày 7 tháng 9 năm 2014Hoang200302 (tường | đóng góp)‎ . . (706 byte) (+706)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = |tennhat = ワーム・ヴィクトリー |hinhanh = WormVictory.png |archetype = Worm |he = …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.