Worm Noble
ワーム・ノーブル
WormNoble.jpg
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1500/2400
Mã số 07700132
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Nếu lá bài này được lật lên mặt-ngửa bởi cuộc tấn công của quái thú của đối thủ, gây thiệt hại cho đối thủ của bạn bằng nửa ATK của quái thú tấn công.
English Description
FLIP: If this card is flipped face-up by an opponent's monster's attack, inflict damage to your opponent equal to half the attacking monster's ATK.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.