FANDOM


Worm Illidan
ワーム・イリダン
WormIllidan
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2000/1800
Mã số 57543573
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần một lá bài được Úp trên phần sân của bạn, đặt 1 Worm Counter trên lá bài này. Bạn có thể loại bỏ 2 Worm Counter khỏi lá bài này để hủy 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển.
English Description
Each time a card is Set on your side of the field, place 1 Worm Counter on this card. You can remove 2 Worm Counters from this card to destroy 1 card your opponent controls.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.