FANDOM


World Legacy - "World Chalice"
(せい)()(ぶつ)-『(せい)(はい)
WorldLegacyWorldChalice-COTD-EN-R-1E
 Tên Việt Tinh Bảo - "Tinh Bôi"
 Tên Nhật (Kana)
せい
ぶつ-『
せい
はい』
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
ぶつ
-『星
せい
はい
 Tên Nhật (rōmaji) Seiibutsu - "Seihai"
 Tên Nhật (Dịch) Star Relic - "Star Chalice"
 Tên Hàn 성유물-『성잔』
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 57288708
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.