FANDOM


Witch of the Black Forest
(くろ)(もり)のウィッチ
WitchoftheBlackForest-BP01-EN-R-1E
 Tên Việt Nữ Phù Thủy của Rừng Đen
 Tên Nhật (Kana)
くろき
もりのウィッチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
き森
もり
のウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Kuroki Mori no Witchi
 Tên Hàn 검은숲의 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1200
 Mã số 78010363
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.