FANDOM


Witch's Apprentice
()(なら)()(じょ)
 Tên Nhật (Kana)
ならい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
なら
い魔
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Minarai Majo
 Tên Nhật (Dịch) Apprentice Witch
 Tên Hàn 견습 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 550 / 500
 Mã số 80741828
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.