FANDOM


Wisdom-Eye Magician
(けい)(がん)()(じゅつ)()
WisdomEyeMagician-SDMP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
けい
がんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
けい
がん
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Keigan no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 72714461
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.