FANDOM


Wiretap
ギャクタン
Wiretap-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Nhật ギャクタン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyakutan
 Tên Hàn 도청
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 34507039
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.