FANDOM


Windwitch - Snow Bell
WW(ウィンド・ウィッチ)-スノウ・ベル
WindwitchSnowBell-RATE-EN-UR-1E
 Tên Việt Phù Thủy Gió - Tuyết Linh
 Tên Nhật (Kana)
WW
ウィンド・ウィッチ-スノウ・ベル
 Tên Nhật (Chuẩn) WW
ウィンド・ウィッチ
-スノウ・ベル
 Tên Nhật (rōmaji) Windo Witchi - Sunou Beru
 Tên Hàn WW(윈드 위치)-스노우 벨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 70117860
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.