FANDOM


Windwitch - Ice Bell
WW(ウィンド・ウィッチ)-アイス・ベル
WindwitchIceBell-SHVA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Phù Thủy Gió - Băng Linh
 Tên Nhật (Kana)
WW
ウィンド・ウィッチ-アイス・ベル
 Tên Nhật (Chuẩn) WW
ウィンド・ウィッチ
-アイス・ベル
 Tên Nhật (rōmaji) Windo Witchi - Aisu Beru
 Tên Hàn WW(윈드 위치)-아이스 벨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 43722862
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.