FANDOM


Windwitch - Glass Bell
WW(ウィンド・ウィッチ)-グラス・ベル
WindwitchGlassBell-RATE-EN-UR-1E
 Tên Việt Phù Thủy Gió - Thủy Tinh Linh
 Tên Nhật (Kana)
WW
ウィンド・ウィッチ-グラス・ベル
 Tên Nhật (Chuẩn) WW
ウィンド・ウィッチ
-グラス・ベル
 Tên Nhật (rōmaji) Windo Wicchi - Gurasu Beru
 Tên Hàn WW(윈드 위치)-글라스 벨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 71007216
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.