FANDOM


Windaar, Sage of Gusto
ガスタのけんじゃ ウィンダール
Windaar Sage of Gusto
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 2000/1000
Mã số 27944249
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này tiêu diệt 1 quái thú bởi chiến đấu và gởi nó xuống mộ: Bạn có thể chọn 1 quái thú "Gusto" cấp độ 3 hoặc thấp hơn trong mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Thế thủ mặt-ngửa.
English Description
When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: You can target 1 Level 3 or lower "Gusto" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.