Winda, Priestess of Gusto
ガスタの()() ウィンダ
WindaPriestessofGusto-HA05-EN-SR-UE.png
 Tên Nhật (Kana) ガスタの
こ ウィンダ
 Tên Nhật (Chuẩn) ガスタの巫
 ウィンダ
 Tên Nhật (rōmaji) Gasuta no Miko Winda
 Tên Nhật (Dịch) Winda, Priestess of Gusta
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 400
 Mã số 54455435
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.