FANDOM


Wind-Up Magician
ゼンマイマジシャン
WindUpMagician-GENF-EN-R-1E
 Tên Nhật ゼンマイマジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Zenmai Majishan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1800
 Mã số 59297550
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.