FANDOM


Wind-Up Juggler
ゼンマイジャグラー
WindUpJuggler-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật ゼンマイジャグラー
 Tên Nhật (rōmaji) Zenmai Jagurā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 85682655
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.