FANDOM


Wind-Up Carrier Zenmaity
(ぜん)(まい)(くう)()ゼンマイティ
WindUpCarrierZenmaity-ORCS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ぜん
まい
くう
ぼゼンマイティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜん
まい
くう
ゼンマイティ
 Tên Nhật (rōmaji) Zenmai Kūbo Zenmaiti
 Tên Hàn 발조공모 태엽마이티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 81122844
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.