Các tính năng VisualEditor cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giao diện chỉnh sửa sẽ luôn luôn phản ánh như thế nào về bài viết sẽ xem xét khi xuất bản.

Nói chung, nếu bạn là một người dùng vô danh, hoặc nếu bạn đã đặt tùy chọn để cho phép nó, nút "Edit" trên một trang bài viết sẽ bắt đầu VisualEditor. Nếu không, tùy chọn 'VisualEditor' có thể có sẵn trong trình đơn thả xuống nút Edit của. Không giống như các trình biên tập cổ điển - đôi khi được gọi là Rich Text Editor (RTE) hoặc Source Editor - VisualEditor không tải lại toàn bộ trang trong trình duyệt của bạn: nó chỉ đơn giản là biến khu vực bài viết vào một trình soạn thảo. Các thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên cùng của không gian bài viết, và con trỏ sẽ xuất hiện ở đầu văn bản.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.