FANDOM


Wightprince
ワイトプリンス
Wightprince-DUEA-EN-SP-1E
 Tên Nhật ワイトプリンス
 Tên Nhật (rōmaji) Waitopurinsu
 Tên Hàn 저주받은 하인 프린스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 57473560
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.