Wightmare
ワイトメア
Wightmare-STBL-EN-SP-1E.jpg
 Tên Nhật ワイトメア
 Tên Nhật (rōmaji) Waitomea
 Tên Hàn 저주받은 하인 메어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 22339232
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.