FANDOM


Widget Kid
ウィジェット・キッド
WidgetKid-YS18-EN-SR-1E
 Tên Việt Đứa Trẻ Vật Cụ
 Tên Nhật ウィジェット・キッド
 Tên Nhật (rōmaji) Wijetto Kiddo
 Tên Hàn 위제트 키드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 900
 Mã số 10705656
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.