FANDOM


Wicked Gods, hay còn gọi là "Evil Gods", nguyên gốc là trong manga "Yu-Gi-Oh! R"; chúng chính là hình dạng bản sao bóng tối của các lá bài "Egyptian God".
WickedGod cover

"The Wicked Dreadroot", "The Wicked Avatar" và "The Wicked Eraser".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.