FANDOM


Wicked Acolyte Chilam Sabak
(じゃ)(しん)(かん)チラム・サバク
WickedAcolyteChilamSabak-COTD-EN-C-1E
 Tên Việt Thiền Sinh Bát Xà Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しん
かんチラム・サバク
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
かん
チラム・サバク
 Tên Nhật (rōmaji) Jashinkan Chiramu Sabaku
 Tên Hàn 사신관 칠람 사바크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 0
 Mã số 27103517
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.