FANDOM


White Elephant's Gift
(うま)(ほね)(たい)()
WhiteElephantsGift-SDBE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
うまの
ほねの
たい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うま
の骨
ほね
の対
たい
 Tên Nhật (rōmaji) Uma no Hone no Taika
 Tên Nhật (Dịch) Value of a Horse's Bone
 Tên Hàn 말뼈의 대가
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 18756904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.