FANDOM


White Duston
ホワイト・ダストン
WhiteDuston-LVAL-EN-SP-1E
 Tên Nhật ホワイト・ダストン
 Tên Hàn 화이트 더스튼
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 03557275
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.