Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
White Dragon Ninja
白竜(はくりゅう)忍者(にんじゃ)
WhiteDragonNinja-ORCS-EN-ScR-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
白竜
はくりゅうの
忍者
にんじゃ
 Tên Nhật (Chuẩn) 白竜
はくりゅう
の忍者
にんじゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakuryū no Ninja
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 99212922
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa