FANDOM


White Dragon Ninja
白竜(はくりゅう)忍者(にんじゃ)
WhiteDragonNinja-ORCS-EN-ScR-UE
 Tên Nhật (Kana)
白竜
はくりゅうの
忍者
にんじゃ
 Tên Nhật (Chuẩn) 白竜
はくりゅう
の忍者
にんじゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakuryū no Ninja
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 99212922
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.