FANDOM


Wavering Eyes
()れる(まな)()
WaveringEyes-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ゆれる
まな
ざし
 Tên Nhật (Chuẩn)
れる眼
まな
 Tên Nhật (rōmaji) Yureru Manazashi
 Tên Hàn 흔들리는눈빛
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 31222701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.