FANDOMWave of Light Structure Deck là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là Deck thứ 40 trong series Structure Deck TCG, nối tiếp Structure Deck: Cyberse Link. Deck này của TCG tương đương với Structure Deck R: Surge of Divine LightOCG.

Phân tích

Mỗi Wave of Light Structure Deck chứa:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
SR05-ENTKN Synthetic Seraphim Token Common [[]]
SR05-EN000 Eva Ultra Rare [[]]
SR05-EN001 Sacred Arch-Airknight Parshath Ultra Rare [[]]
SR05-EN002 Minerva, Scholar of the Sky Common [[]]
SR05-EN003 Power Angel Valkyria Super Rare [[]]
SR05-EN004 Neo-Parshath, the Sky Paladin Common [[]]
SR05-EN005 Airknight Parshath Common [[]]
SR05-EN006 Meltiel, Sage of the Sky Common [[]]
SR05-EN007 Harvest Angel of Wisdom Common [[]]
SR05-EN008 Bountiful Artemis Common [[]]
SR05-EN009 Layard the Liberator Common [[]]
SR05-EN010 Guiding Ariadne Common Quái thú Dao động Hiệu ứng
SR05-EN011 Archlord Kristya Common [[]]
SR05-EN012 Splendid Venus Common [[]]
SR05-EN013 Athena Common [[]]
SR05-EN014 Tethys, Goddess of Light Common [[]]
SR05-EN015 Hecatrice Common [[]]
SR05-EN016 Gellenduo Common [[]]
SR05-EN017 Nova Summoner Common [[]]
SR05-EN018 Honest Common Quái thú Hiệu ứng
SR05-EN019 Herald of Orange Light Common [[]]
SR05-EN020 Herald of Green Light Common [[]]
SR05-EN021 Herald of Purple Light Common [[]]
SR05-EN022 Guiding Light Common [[]]
SR05-EN023 D.D. Sprite Common [[]]
SR05-EN024 Hanewata Common [[]]
SR05-EN025 The Sanctum of Parshath Super Rare [[]]
SR05-EN026 The Sanctuary in the Sky Common [[]]
SR05-EN027 Cards from the Sky Common [[]]
SR05-EN028 Celestial Transformation Common [[]]
SR05-EN029 Valhalla, Hall of the Fallen Common [[]]
SR05-EN030 Ties of the Brethren Common [[]]
SR05-EN031 Rebirth of Parshath Super Rare [[]]
SR05-EN032 Light of Judgment Common [[]]
SR05-EN033 Miraculous Descent Common [[]]
SR05-EN034 Synthetic Seraphim Common [[]]
SR05-EN035 Divine Punishment Common [[]]
SR05-EN036 Dark Bribe Common Bài Bẫy Phản hồi
SR05-EN037 Solemn Warning Common Bài Bẫy Phản hồi
SR05-EN038 Ultimate Providence Common Bài Bẫy Phản hồi
SR05-EN039 Drastic Drop Off Common [[]]
SR05-EN040 Recall Common Bài Bẫy Phản hồi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.