FANDOM


Wattaildragon
エレキテルドラゴン
Wattaildragon
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Thường
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon
ATK/DEF 2500/1000
Mã số 87151205
Mô tả Tiểu sử
Khả năng bay vô định. Tấn công bằng cách bọc cơ thể nó trong luồng điện và lao vào kẻ địch.
QUAN TRỌNG: Săn bắt "Wattaildragon" bị cấm theo các Luật Cổ đại và đó là hành vi phạm tội Mức độ 6, bản án tối thiểu là phạt tù không dưới 2500 nhật kỳ.
English Description
Capable of indefinite flight. Attacks by wrapping its body with electricity and ramming into opponents.
IMPORTANT: Capturing the "Wattaildragon" is forbidden by the Ancient Rules and is a Level 6 offense, the minimum sentence for which is imprisonment for no less than 2500 heliocycles.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.