FANDOM


Water Leviathan @Ignister
ウォーターリヴァイアサン(アット)イグニスター
WaterLeviathan@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Thuỷ Quái Đế Long @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ウォーターリヴァイアサン
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ウォーターリヴァイアサン@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Wōtā Rivaiasan Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.