FANDOM


Vylon Soldier
ヴァイロン・ソルジャー
VylonSoldier
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1700/1000
Mã số 40619741
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chỉ định quái thú đối phương điều khiển, có thể lên đến số lượng Bài Trang bị đang trang bị cho lá bài này; thay đổi thế chiến đấu của những quái thú đó.
English Description
When this card declares an attack: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Equip Cards equipped to this card; change those targets' battle positions.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.