FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:26, ngày 2 tháng 9 năm 2014Yugi.oh.3304 (tường | đóng góp)‎ . . (862 byte) (+862)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Bài Phép |OtherName = |tennhat = ヴァイロン・コンポーネント |hinhanh = VylonComponent.png |archetype = Vylon |phann…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.