"Void", hay là "Luyện Ngục" ((れん)(ごく), Rengoku, Purgatory) trong phiên bản Nhật, là một archetype các Bài Phép/Bẫy mà hỗ trợ cho archetype "Infernoid", hỗ trợ đầu tiên đã được giới thiệu trong Crossed Souls.

Trong khi là một archetype trong TCGOCG, thì trong manga Yu-Gi-Oh! 5D's, nó là series được dùng bởi Kalin Kessler mà hỗ trợ cho archetype "Infernity".

"Unformed Void" không phải là bài "Void" bởi vì tên Nhật của nó không chứa 「(れん)(ごく)」. Thêm vào đó, vì lý do ngược lại, "Blast Magician" cũng là một thành viên của archetype này. Tuy nhiên, bởi vì hỗ trợ TCG/OCG cho archetype này chỉ làm việc trên Bài PhépBẫy, nên đây không phải là vấn đề, trừ khi chúng được xem là Bài Trang bị.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.