FANDOM


Vivian Wong là Nhà vô địch giải Duel Monsters Châu Á. Trong bản lồng tiếng Anh, điều này đã được nói rõ trước rằng, cô là một người mẫu thành công, nữ diễn viên và là nhà vô địch Công Phu. Cô tham gia vào KC Grand Championship của Kaiba.

Cảnh báo: Từ khóa xếp mặc định “Wong, Vivian” ghi đè từ khóa trước, “Won, Vivian”.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.