FANDOM


Vision Hero Multiply Guy
 • Nhật:
  ヴィジョン
  ・HERO
  ヒーロー
  マルティプリ・ガイ
 • Kana:
  ヴィジョン・
  HERO
  ヒーローマルティプリ・ガイ
 • Romaji: Vijon Hīrō Marutipuri Gai
 • Việt: Người Hùng Viễn Tưởng Bội Tích Sĩ
Cấp sao

3 ★★★

CÔNG / THỦ

800 / 700

Loại Hiệu ứng

Khi bạn nhận thiệt hại: Bạn có thể đặt lá này từ Mộ của bạn vào Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Vision HERO"; Triệu hồi Đặc biệt lá này trong Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn, đồng thời nhân đôi CÔNG của nó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Vision Hero Multiply Guy When you've taken damage, send this card from the Graveyard to your trap zone. By sacrificing one Vision Hero, you can Special Summon this card from your trap zone and double its ATK.
Nhật ダメージを受けた時、墓地から罠ゾーンにおく。(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)1体を生贄で罠ゾーンから特殊召喚でき攻撃力は倍になる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.