FANDOM


Vision Hero Gravito
 • Nhật:
  ヴィジョン
  ・HERO
  ヒーロー
  グラビート
 • Kana:
  ヴィジョン・
  HERO
  ヒーローグラビート
 • Romaji: Vijon Hīrō Gurabīto
 • Việt: Người Hùng Viễn Tưởng Trọng Lực Sĩ
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

500 / 2000

Loại Hiệu ứng

Bạn có thể Hi sinh lá này để Triệu hồi Đặc biệt lên đến 2 quái thú "Vision HERO" từ Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Vision Hero Gravito By sacrificing this card, you can Special Summon two Vision Heroes from the Trap Zone.
Nhật このカードを生贄にすることで(トラップ)ゾーンの(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)を2体特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.