FANDOM


Vision Hero Faris
 • Nhật:
  ヴィジョン
  ・HERO
  ヒーロー
  ファリス
 • Kana:
  ヴィジョン・
  HERO
  ヒーローファリス
 • Romaji: Vijon Hīrō Farisu
 • Việt: Người Hùng Viễn Tưởng Thanh Liêm Sĩ
Cấp sao

5 ★★★★★

CÔNG / THỦ

1600 / 1800

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này bằng cách gửi 1 quái thú "Vision HERO" Cấp 4 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ. Khi được Triệu hồi, gửi 1 quái thú "Vision HERO" Cấp 4 trở xuống từ Bộ bài của bạn vào Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Vision Hero Faris Special Summon by sending a Vision Hero of LV4 or lower from your hand to the Graveyard. When Summoned, send a Vision Hero of LV4 or lower from your deck to the Graveyard.
Nhật 手札4以下の(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)墓地送り特殊召喚する
召喚デッキから★4以下の(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)を墓地に送る

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.