Vision HERO Witch Raider
V・HERO(ヴィジョンヒーロー)ウィッチ・レイド
VisionHEROWitchRaider-BLLR-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Phù Đồ Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーローウィッチ・レイド
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
ウィッチ・レイド
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Wicchi Reido
 Tên Nhật (Dịch) Vision HERO Witch Raid
 Tên Hàn 비전 히어로 위치 레이드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1900
 Mã số 82697428
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.