FANDOM


Vision HERO Vyon
V・HERO(ヴィジョンヒーロー)ヴァイオン
VisionHEROVyon-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Hư Vọng Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーローヴァイオン
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
ヴァイオン
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Vaion
 Tên Hàn 비전 히어로 바이온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 27780618
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.