FANDOM


Vision HERO Poisoner
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) ポイズナー
VisionHEROPoisoner-CP19-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Vu Độc Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー ポイズナー
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
ポイズナー
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Poizunā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 700
 Mã số 83414006
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.